Elintarviketurvallisuuspolitiikka

Ketoinen Oy valmistaa korkealaatuisia viljattomia, gluteenittomia ja hiivattomia leipomotuotteita suurkeittiöille, kotitalouksille ja ravintoloille. Tavoitteenamme on tuoda lisäarvoa asiakkaidemme arkeen ja liiketoimintaan tuottamalla vastuullisesti ja kestävästi valmistettuja, turvallisia erikoisruokavaliotuotteita. Kaikkea toimintamme ohjaa elintarvikealan lait, asetukset ja toiminta-ohjeet. Käyttämämme raaka-aineet hankitaan vastuullisilta ja sertifioiduilta tuottajilta. Laadukkaat raaka-aineet ja tuotannon sertifioidut prosessit luovat pohjan valmistamiemme elintarvikkeiden korkealle laadulle ja tuoteteturvallisuudelle. Raaka-aineiden hankinnassa noudatamme ajantasaisten lakien ja asetusten vaatimuksia. Varmistaaksemme tuotteidemme turvallisuuden ja laadun, seuraamme HACCP-järjestelmän mukaista laadunvalvontasuunnitelmaa.

Laadukkaalla ja ajantasaisella toiminnalla pyrimme parhaaseen mahdolliseen lopputuotteeseen ja asiakaskokemukseen samalla vähentäen reklamaatioiden ja takaisinvetojen määrää. Jatkuva kehittäminen näkyy toiminnassamme henkilökunnan koulutuksessa, tuotantoprosessien kehityksessä ja kestävän liiketoimintamallin toteuttamisessa. Yrityksen sisäinen ja ulkoinen viestintä pidetään avoimena ja läpinäkyvänä,joka antaa parhaan mahdollisen pohjan toimintamme säännölliseen, kriittiseen tarkasteluun ja mahdollistaa kehityskohteiden tunnistamisen ja niihin puuttumisen. Pyrimme omalla yrityskulttuurilla ja toiminnallamme eettiseen ja elintarvikealan kehityksen kärjessä olevaan tuotantoon tuotteiden laadun ja turvallisuuden sekä työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta.

1.1.2 Jatkuvan kehittämisen suunnitelma

Ketoinen Oy ylläpitää liiketoiminnassaan jatkuvan kehittymisen suunnitelmaa elintarviketurvallisuuden ja laadunvalvonnan osalta.Jatkuvan kehittämisen suunnitelmassa eritellään kaikki tuotteen laatuun vaikuttavat työvaiheet ja listataan selkeästi tarvittavat toimenpiteet ja kehittämiskohteet. Ketoinen Oy;n erityisesti seurattavat kohteet ovat: tuotantotilat, ostot, valmiit tuotteet,henkilökunnan hyvinvointi, alihankkijoiden arviointi ja asiakasviestintä. Aktiivisesti päivittyvä toimintasuunnitelma sisältää kehitystoimenpiteiden toteutustavan, mitattavuuden ja toteutusaikataulun. Suunnitelmaan lisätään myös päivitetty tieto tehdyistä toimenpiteistä sekä niiden vaikutuksesta tuotantoprosesseihin. Jatkuvan kehittämisen suunnitelma löytyy sähköisenä versiona täältä:

  • Jatkuvan kehittämisen suunnitelma löytyy sähköisenä versiona.
  • vuosittain-jokaisen tuotannon osa-alueen tavoitteet ja parantaminen
  • toimenpidesuunnnitelma
    • mitattavuus, toimenpiteet, aikatulut
    • tuotantotilat, ostot, tuotteet
  • Henkilökunnan työhyvinvointia, ostoihin liitttyvät, alihankkija, hygieniaasiat,asiakkaiden viestiminen